Kontakt / Verv

Postadresse: Norsk Ornitologisk Forening, Øvre Eiker lokallag v/ Bent Ellingsen, Holstetajet 9, 3022 Drammen.
Mail:  bent.m.ellingsen@gmail.com
Tlf: 996 27 253Styret etter årsmøtet 2017


Ingen leder var innstilt, og ingen ble valgt under årsmøtet. Styret ble gitt mandat til å konstituere seg selv.  Inntil videre arbeider styret som et kollektiv uten leder.


Kasserer:      
Tore Haare                Mob: 93057242

                                  Mail: thaare@online.no            
Sekretær:
Bent Ellingsen           Mob: 99627253  
                                   Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com
                                       
Styremedlem:
Svein Tangen             Mob: 93633771
                                   Mail: s.tangen99@gmail.com

Styremedlem:          
Lars Dolmen              Mob: 41848419
                                   Mail: lars.dolmen@hotmail.com


Styremedlem:
Lars Jacobsen             Mob: 92288788
                                   Mail: larssjacobsen@gmail.com

Vara-representanter:
Bjørn-Tore Bollerud
Anne Kvam

Valgkomitè:
Magne Sjøblom
Per Øystein Klunderud

Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen


Foreningshistoriker / arkivar:

Terje Bakken Mob: 95992731 / mailt: tebak4@online.no      

Tårngruppa:
Lars Jacobsen (leder) Mob: 92288788
Magne Sjøblom
Inger T. Steen
Anne Sørensen

Kasse- og ringmerkingsgruppa:
Anders Hals (leder) Mob: 97062342

Feltutvalget: 
Anders Hals
Steinar Stueflotten

Webansvarlig: 
Nettsiden: Bent Ellingsen
Facebook: Lars Dolmen