Referater

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017
NORSK ORNITOLOGISK FORENING, ØVRE EIKER LOKALLAG
                                         
Tid:      Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30 – 19.00 / Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

PROGRAM

  1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
  1. Valg av møteleder, referent og tellekorps
Vedtak: Audun Jahren (møteleder). Bjørn Tore Bollerud / Bent Ellingsen (referent)
Hans Jørgen Nilsen og Magne Sjøblom (tellekorps)
  1. Årsberetning for 2016
Vedtak: Godkjent med tilføyelse om Natur & Kultur og ulovlig hogst langs Dørja.
  1. Revidert regnskap for 2016
Vedtak: Godkjent.
  1. Budsjett for 2017
Vedtak: Godkjent.
  1. Rapporter fra utvalgene
Vedtak: Tatt til etterretning.
  1. Fastsettelse av kontingent
Avgjøres av annet nivå i NOF.
  1. Innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
  1. Arbeidsplan for 2017
Vedtak: Tatt til etterretning.
  1. Valg

Styret 2016/2017 har vært som følger:
Audun Jahren, leder - på valg 2017 (Modum)
Terje Bakken, kasserer - på valg 2017 (Nedre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær - på valg 2017 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem - på valg 2017 (Modum)
Tore Haare, styremedlem - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bjørn Tore Bollerud, varamedlem - på valg 2017 (Øvre Eiker)

Innstilling til årsmøtet 2017:
Tore Haare, kasserer - på valg 2018 (Øvre Eiker)
Bent Ellingsen, sekretær gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Drammen)
Svein Tangen, styremedlem gjenvalg 2 år, på valg 2019 (Modum)
Lars Jacobsen, styremedlem ny, ett år, på valg 2018 (Kongsberg)
Lars Dolmen, styremedlem ny, for 2 år, - på valg 2019 (Kongsberg)
  
Varamedlem – velges for ett år
Bjørn Tore Bollerud, gjenvalg (Øvre Eiker)
Anne Kvam, ny (Kongsberg)

Styret konstituerer seg sjøl og fordeler arbeidsoppgaver.

Revisorer - velges for ett år.
Arne Bjørnvolden - gjenvalg
Anne Sørensen - gjenvalg

Innstilling til valgkomite fra styret:
Per Ø. Klunderud - gjenvalg
Magne Sjøblom – gjenvalg


Vedtak: Vedtatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar