torsdag 15. mars 2018

Bli med på årets første fellstur - Hurumlandet rundt søndag 18. mars

Værmeldinga for søndag viser pent vær, flau vind og mindre kaldt enn meldt for et par dager siden. Dermed blir det årets første fellestur for de som har lyst til å være med på runden langs kysten fra Storsand til Tofte, med start fra busstasjonen i Sætre søndag kl.9.00. 

Turleder Steinar Stueflotten (91334123) sjekket forholdene rundt Hurumlandet i dag, og fant at det fortsatt er vinterlig med mye snø og islagte fjordbukter. Men han noterte likevel følgende vårtegn: Flere grågjess, spillende tjeld, 2 ringduer og 2 stær, samt overvintrende skjærpiplerke, gjerdesmett og duetrost. Fortsatt en del sjøorrer i fjorden, økende antall ærfugl, samt måker som begynner å sette seg på hekkeholmene. 

Vel møtt!

onsdag 14. mars 2018

Årsmøtet 2018 ble avholdt 13. mars

Årsmøtet sluttet seg til innstillingen fra valgkomiteen. 
Tillitsvalgte etter årsmøtet 2018 er:

Leder:
Bent Ellingsen           Mob: 99627253 / Mail: bent.m.ellingsen@gmail.com
                                   
Sekretær:
Lars Dolmen              Mob: 41848419 / Mail: lars.dolmen@hotmail.com
                                   
Kasserer:      
Tore Haare                Mob: 93057242 / Mail: thaare@online.no
                                                                                   
Styremedlem:
Svein Tangen             Mob: 93633771 / Mail: s.tangen99@gmail.com
                                   
Styremedlem:          
Jon Ludvig Hals        Mob: 95973438 / Mail: halsjonludvig@gmail.com
                               
Varamedlemmer:
Bjørn-Tore Bollerud
Anne Kvam
                                   
Revisorer:                   
Arne Bjørnvolden
Anne Sørensen

Valgkomiteen ble gjenvalgt etter innstilling fra styret.


Valgkomitè:

Magne Sjøblom
Per Øystein Klunderud

Vedtektsendring

Årsmøtet endret vedtektenes §2 (formålsparagrafen) etter forslag fra styret. Målsettingen var å tilpasse ordlyden til landsforeningens og fylkesavdelingens tilsvarende formuleringer. Etter dette lyder §2  som følger:


Foreningen ser som sine viktigste oppgaver:
2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3. Å gi områdets fugleinteresserte et fellesskap med godt miljø.
2.4. Å stimulere til og delta i ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.
  


torsdag 22. februar 2018

Foredrag om Fiskumvannet naturreservat 13. mars kl.18.30

Sted: Haug menighetssenter, Hokksund. Fri adgang.

Før årsmøtet starter kl.20 vil Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn fortelle om arbeidet med å gjennomføre forvaltningsplanen for reservatet. I tråd med denne er mye busker og trær fjernet, og skotsk høylandsfe og sauer er satt ut for å beite. Steinar Stueflotten fra NOF vil komplettere med en gjennomgang av hvordan endringene har påvirket fuglelivet.
lørdag 20. januar 2018

Møte 13. februar med foredrag om forvaltning av skog

Tid: kl.18.30 / Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Kveldens foredrag: "Skogvern - hvorfor Norges viktigste naturvernsak?" av Trude Myhre.

Det er god grunn til å se fram til møtet med den entusiastiske skogbiologen Trude Myhre i WWF. Hun er ikke bare faglig opptatt av hvordan vi forvalter skogen, men har også et sterkt følelsesmessig forhold til trær og skog. For å øke oppmerksomheten rundt behovet for vern av skogen gikk hun i fjor til fots fra miljødepartementet i Oslo til miljødirektoratet i Trondheim. Målet er en milliard årlig til skogvern.


Trude Myhre er glad i trær (Foto: Arne Nævra)
Alle vet at mange fugler og andre livsformer er avhengige av skogen. Hvor verdifull den er for ulike arter, avhenger av hvor mye den får leve sitt eget liv - og den menneskelige forvaltning den utsettes for. Trude Myhre gir oss sin tolkning av dagens skogforvaltning i Norge, og forteller hvordan hun mener den burde forvaltes. Og hvor mye som bør vernes. Kanskje vil enkelte på neste skogstur se seg omkring med litt nye øyne etter å ha hørt Myhre fortelle. 

Arne Nævra og Torgeir Beck Lande laget i 2016 en film for NRK om Myhres forhold til hennes hjemlige løvskog i Andebu i Vestfold. Mer om dette her: Trude Myhre om skogen

Etter foredraget følger ordinære møteposter:
 • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten - fra deltakerne og registrerte observasjoner.
 • Fritt fram for alle som vil fortelle om en opplevelse, vise bilder eller ta opp en sak. 
 • Meldinger og eventuelt.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

fredag 5. januar 2018

VELKOMMEN TIL MØTE 9. JANUAR MED FOREDRAG OM TAKSVALE


Tid: Tirsdag  9.januar kl.18.30 /  Sted: Haug menighetssenter, Hokksund

Taksvalen kjennes lett igjen på den hvite overgumpen
Hensikten med utnevnelse av «Årets fugl» er å rette ekstra oppmerksomhet mot en art som trenger det. I 2017 var det taksvalens tur. Selv om dette fortsatt er en vanlig fugl i Norge, er det registrert en alarmerende tilbakegang. Kveldens foredrag oppsummerer fjorårets observasjoner, og presenterer arten med utgangspunkt i materiale fra professor Svein Dale ved NMBU. I foredraget får vi blant annet høre om taksvalens levevis, trekkvaner og mulige årsaker til bestandsnedgangen. Kan det være problemer langs trekkrutene eller i overvintringsområdene i Afrika? Eller er det forhold på hekkeplassene, som dårligere tilgang på mat, færre mulige redeplasser eller økende ødeleggelse av reir?
Merete er mangeårig medlem hos oss, og er også styremedlem i NOF Buskerud. Simon Rye har vært styreleder i NOF sentralt.

Etter foredraget følger ordinære møteposter:


 • Pause - hyggelig samvær med utlodning og salg av kaffe og kaker.
 • Siste nytt fra fuglefronten - fra deltakerne og registrerte observasjoner.
 • Fritt fram for alle som vil fortelle om en opplevelse, vise bilder eller ta opp en sak. 
 • Meldinger og eventuelt.

Takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster. Vel møtt!

mandag 18. desember 2017

2018 STARTER MED FOREDRAG OM TAKSVALEDet er I 2018 planlagt 9 møter i Haug menighetssenter i Hokksund. Oversikt over møter og andre aktiviteter oppdateres fortløpende under arkfanen "Program" på denne nettsiden. Uka før den aktuelle dato legges mer detaljert informasjon ut her, og på vår Facebook-side. Link på egen arkfane over. 

Kommende møter:  

 • 9. Januar: Møte med Merete Wiken Dees & Simon Rye om taksvale, som var Årets Fugl i 2017.
 • 13. Februar: Møte med foredrag om skogforvaltning av Trude Myhre, WWF.
 • 13. Mars: Møte med Lars Inge Enerstvedt fra Statens Naturoppsyn om Fiskum naturreservat.
 • 13. mars: Årsmøtet 2018 starter ca. kl.20.00
Ønsker, forslag og tips til møtetema og uteaktiviteter mottas med takk: bent.m.ellingsen@gmail.com / tlf. 996 27 253.

Foreningens møter og andre aktiviteter er åpne for alle. Vi håper likevel at alle som finner disse interessante og trivelige vil støtte fuglevernsaken gjennom et medlemskap.Fugler inngår i mange tradisjonelle julekort, med dompapen som selveste julefuglen.

onsdag 29. november 2017

VELKOMMEN TIL MØTE MED FOREDRAG AV ULF MYRVOLD

Tid: Tirsdag 5. desember 2017 kl. 18.30
Sted: Haug menighetssenter i Hokksund
Alle er velkommen - fri adgang - salg av kaffe og kaker

Kveldens foredrag:
Ulf Myrvold forteller om arbeidet med  TV-serien «Naturen vender tilbake – rewilding»
                                                        

Filmserien ble vist på NRK tidligere i år, og handler om arter som har hatt stor framgang i Europa etter lang tids tilbakegang eller fravær. Som hubro, havørn og fiskeørn. Dette er det største prosjektet Ulf hittil har jobbet med. Han vil fortelle om sine spennende, lærerike og fine opplevelser underveis, og om de ofte oppfinnsomme opptaksteknikkene bak serien. 
Se trailer: https://www.nrk.no/video/PS*240160

Tungt utstyr er i blant nødvendig


For to år siden avsluttet vi året med trioen Nevra, Beck Lande og Berget. Nå avslutter vi med nok en filmmaker i eliteklassen. Vi kjenner alle Ulf Myrvold som den nærmeste arvtager etter Sverre M. Fjelstad, når det gjelder unik, personlig og intens framføring av kommentarer. Noen kjenner ham også som bluesmusiker. Forrige gang han besøkte oss hadde han munnspillet med, og vi fikk høre klassisk countryblues fra gullalderen. Hvem vet hva som skjer i år?

Etter foredraget og en pause med hyggelig samvær, kaffe, kaker og utlodning, følger faste  møteposter:

 • Siste nytt fra fuglefronten – fra deltakerne og www.artsobservasjoner.no
 • Fritt fram for alle med egne bilder eller annet man vil berette eller ta opp.
 • Meldinger og eventuelt.

Vel møtt! Hjertelig takk til alle som bidrar med kaker og lotterigevinster.